Silver sponsor:
NEWS
RAD 2018
WELCOME
ABOUT CONFERENCE
SATELLITE EVENTS
TOPICS
INVITED LECTURES
RAD 2016
RAD Journal
VENUE | CONTACT
ABSTRACTS
TITLE LIST
PROGRAMME
PAPERS
IMPORTANT DATES
SCIENTIFIC COMMITTEE
ORGANIZING COMMITTEE
FEE
REGISTRATION
TRAVEL
ACCOMMODATION
VISAS
CME
BOOKS OF ABSTRACTS
PROCEEDINGS
PRESENTATIONS
SPONSORS & EXHIBITORS
PARTICIPANT PROFILES
GUESTBOOK
AWARDS
GALLERY
LINKS & EVENTS
Silver sponsor:

RAD 2017 - event of Continuous Medical Education in the Republic of Serbia

Peta međunarodna konferencija o zračenju i aplikacijama u različitim oblastima istraživanja (The Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research – RAD 2017) je odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-489/2017-01 od 03.03.2017. godine za lekare akreditovana kao međunarodni kongres 1. kategorije (akreditacioni broj А-1-109/17). Broj bodova ove kontinuirane edukacije (KE) za pasivno učešće je 10, za usmenu prezentaciju 13 i za poster prezentaciju 11 bodova. Konferencija RAD 2017 će biti održana u periodu od 12. do 16. juna 2017. godine na Slovenskoj Plaži u Budvi, Crna Gora.

Kotizacija za učesnike KE koji nemaju prezentaciju (pasivno učešće) na Konferenciji RAD 2017 iznosi 150 evra, a za učesnike koji imaju prezentaciju 175 evra, i ona obuhvata potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji, akreditacionu karticu, mogućnost prisustva svim sekcijama konferencije i kafe pauzama, konferencijski kit, ulaznice za socijalne događaje: tri celovečernja koktela, svečanu večeru i celodnevnu eskurziju. Takođe, učesnici KE mogu da koriste privilegovane cene smeštaja u hotelu Slovenska plaža (više detalja možete naći na veb stranici: www.rad2017.rad-conference.org/accommodation.php). Učesnici KE imaju mogućnost da po privilegovanim cenama borave pre i/ili posle konferencije (do 20. juna), sami ili sa pretećom osobom/osobama.

Prethodne četiri RAD konferencije (RAD 2012 www.rad2012.elfak.rs , RAD 2014 & SEERAS www.rad2014.elfak.rs, RAD 2015 www.rad2015.rad-conference.org, RAD 2016 www.rad2016.rad-conference.org) okupile su veliki broj učesnika (prva 150, druga 300, treća 330, četvrta 200) iz više od 50 zemalja iz celog sveta i prema svim ocenama predstavljale su izuzetno uspešne naučne skupove, kako sa stanovišta naučnog kvaliteta prezentacija, tako i pratećeg društvenog života.

Sve dodatne informacije možete dobiti na e-mail: info@rad-conference.org